Dumnezeu este lumină

Versete memorabile din 1 Ioan.

Promisiuni

 • Vă vestim viața veșnică. (1:2)
 • Făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viața veșnică. (2:25)
 • Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. (5:11)

Isus

 • Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. (4:14)
 • Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările Diavolului. (3:8)
 • El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. (2:2)
 • Cine are pe Fiul, are viața; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața. (5:12)
 • Voi, care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. (5:13)
 • El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. (5:20)

Creștinul

 • Ce dragoste ne-a arătat Tatăl: să ne numim copii ai lui Dumnezeu! (3:1)
 • Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. (2:6)
 • Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. (2:15)
 • Cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. (2:17)
 • Am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Și-a dat viața pentru noi și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. (3:16)
 • Porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său, Isus Hristos, și să ne iubim unii pe alții, cum ne-a poruncit El. (3:23)

Dragostea

 • Dragostea este de la Dumnezeu (4:7)
 • Oricine iubește este născut din Dumnezeu (4:7)
 • Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. (4:9)
 • Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. (4:19)
 • Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele. (5:3)

Dumnezeu

 • Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. (4:12)
 • Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care v-o propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. (1:5)
 • Dumnezeu este dragoste (4:8)
Reclame

Cu ce te mai lauzi?

„În ce mă privește, departe de mine gândul (sau ferească Domnul) să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu, față de lume!” (Galateni 6:14)

„Căci cei tăiați împrejur suntem noi, care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Isus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești.” (Filipeni 3:3)