Protejat: My Narrative

Acest conținut este protejat cu parolă. Pentru a-l vizualiza te rog să introduci parola mai jos:

Reclame

Scene din… spatele scenei

Ne trăim viața pe acest pământ și uneori ne pare că asta e tot – ce vedem noi, ce auzim noi, ce simțim noi. Noaptea, când privim cerul, ne dăm seama că universul e mult, mult deasupra noastră. Suntem doar o fărâmă… Alteori conștientizăm cumva că mai sunt și alte realități, dincolo de ceea ce ne spun simțurile noastre. Vă invit să vedem câteva scene prezentate în Biblie, scene care ne arată că există o mare întrepătrundere între lumea noastră și o alta – o lume a îngerilor, a demonilor, a unei Mari lupte.

Scena 1: Geneza

Dumnezeu a zis „Să fie lumină!” și a fost lumină peste ceva ce mai înainte fusese ascuns în întuneric. În cartea lui Iov stă scris, și sunt cuvintele lui Dumnezeu, despre facerea pământului: „Unde erai tu când am întemeiat pământul? […] atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie?” (Iov 38:4,7). Iată deci că înainte de a fi fost vreun om, sau viață pe pământ, sau poate chiar planeta aceasta în sine, în universul extraordinar al lui Dumnezeu existau alte ființe inteligente (fii ai lui Dumnezeu). De asemenea, exista un plan de creație a unor noi lucruri, ființe, realități, ceva care să aducă mai multă bucurie în univers.

Scena 2: căderea în păcat

Atunci când Adam și Eva au căzut în păcat, ei au fost înșelați („amăgiți”) de un șarpe. Evident, nu despre o târâtoare necuvântătoare e vorba, ci de un alt personaj aflat în spatele mediumului-reptilă. Biblia vorbește despre „balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și Satana, acela care înșală întreaga lume” (Apocalipsa 12:9). Tot acolo, în ultima carte a Bibliei citim și că „în cer s-a făcut război” (despre căderea lui Lucifer vezi și Isaia 14 și Ezechiel 28). Așadar, dincolo de orice se întâmplă în lumea noastră, în cer se duce o luptă, iar personajele sunt Arhanghelul Mihail și îngerii lui și balaurul și îngerii lui. Lupta din ceruri, finalizată cu căderea lui Lucifer, s-a mutat apoi pe pământ și a însemnat dezastrul pentru lumea aceasta (Apocalipsa 12:12).

jacobScena 3: istoria lumii

După căderea în păcat, Dumnezeu a rostit un blestem și o binecuvântare. Blestemul a fost pentru șarpe, în timp ce bărbatul și femeia au aflat că vor duce o viață mai grea. Iar pe de altă parte oamenii au primit binecuvântarea Veștii celei bune, a Evangheliei – într-o zi va veni un Eliberator. „Vrăjmășie voi pune între tine [șarpe] și femeie” (Geneza 3:15). Vorbim deci de o luptă, o mare luptă începută undeva în ceruri, și continuată apoi pe pământ până la zdrobirea capului șarpelui. Se vede vrăjmășia aceasta deja între primii copii ai lui Adam. Apoi în fiecare generație, și înainte și după Potop, în luptele patriarhilor (vezi eșecurile din viața lor, sterilitatea cuplurilor patriarhale, riscurile de a-și pierde viața).

Scena 4: încercările lui Iov

Cazul cel mai elocvent este al lui Iov, prins pe viață și pe moarte într-o luptă pe pământ, cu forțe neștiute de el, victimă a unui plan diabolic de a-l face să se lepede de Dumnezeu. Abia mai târziu află Iov că nu Dumnezeu i-a adus răul, că nu fusese părăsit de Dumnezeu. Dimpotrivă, am putea spune, exact când Iov se credea părăsit, de fapt tocmai atunci Dumnezeu paria mai mult pe el. Vedem în primele capitole din Iov lupta, dialogurile, tensiunea, mizele Marii lupte – de ce să fie slujit Dumnezeu?

Scena 5: la moartea lui Moise

Știm istoria lui Moise. Legat însă de moartea lui este un aspect care adesea scapă din vedere: ce s-a întâmplat la moartea lui, lucru de care nu a știut niciun om. „Moise, robul Domnului, a murit […] Domnul l-a îngropat în vale […] Nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de azi.” (Deuteronomul 34:5-6). Chiar nimeni? Pentru că în epistola lui Iuda aflăm altceva: „Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise…” (Iuda v. 9). Nu despre un simplu trup e vorba, ci de un simbol. Arhanghelul i-a adus învierea, diavolul se împotrivea… Era aici, în avanpremieră, scena de la finalul timpului, când diavolului îi vor fi răpiți toți cei pe care i-a băgat în mormânt (Ioan 5:28-29).

Scena 6: îmbărbătarea lui Iosua

Înainte de momentul cuceririi Ierihonului, lui Iosua i s-a arătat o ființă superioară. Generalul a întrebat fără echivoc: „ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri?” (Iosua 5:13). Iar răspunsul a fost, evident, dintr-o cu totul altă perspectivă: „Nu, ci eu sunt Căpetenia oștirii Domnului.” Iosua primește astfel o îmbărbătare – știe că cerul este alături de el, că, la nevoie, oștirile cerești le vor veni în ajutor. (vezi și Iosua 10:11 sau 10:12-13). Știe că în spatele scenei sunt alte forțe care luptă pentru sau împotriva omului.

Scena 7: pe vremea împăraților

Sunt mai multe scene în perioada aceasta care ne arată realități din spatele scenei: (1) duhuri care spun minciuni prorocilor înșelători (1 Împărați 22:19-23); (2) car de foc și cai care-l iau pe Ilie la cer (2 Împărați 2:11); (3) lupta de la Dotan, unde cetatea era înconjurată de oști siriene, iar mai sus se putea vedea (cu ochiul credinței) „muntele plin de cai de și care de foc împrejurul lui Elisei” (2 Împărați 6:17). Poate aspectul cel mai interesant este tocmai acesta – și anume că e nevoie de deschiderea ochilor, ca intervenție divină. Elisei s-a rugat pentru slujitorul său: „Doamne, deschide-i ochii să vadă” (v. 17).

Scena 8: în Babilon

Și în Babilon, în timpul robiei, regăsim câteva scene care ne arată că există o luptă dincolo de ceea ce vedem, intervenții divine în favoarea omului. (1) Aflat în groapa cu lei, Daniel spune că „Dumnezeul meu a trimis pe îngerul Său și a închis gura leilor” (Daniel 6:22). (2) Cei trei tineri în cuptorul de foc sunt însoțiți de cineva despre care chiar Nebucadnețar spune: „chipul celui de-al patrulea seamănă cu al unui fiu de dumnezei” (Daniel 3:25). (3) Din nou, mai interesant este ceea ce nici măcar nu se vede – în timp ce Daniel se roagă, timp de 3 săptămâni, sau 21 de zile (Daniel 10:3), există o luptă între conducătorii spirituali ai marilor puteri ale lumii (vezi v. 12-13). Regăsim o împotrivire din partea împărăției Persiei, un ajutor din partea lui Mihail și o biruință. După care (în v. 20-21) se anunță o continuare a luptei și de asemenea un ajutor din partea lui Mihail. Interesant este că în 11:1 se menționează faptul că împăratul Persiei, Darius, a fost ajutat de înger – deci împotrivirea din v. 13 nu este a omului Darius, ci a unei alte căpetenii (dintr-o altă sferă)… Așadar există o luptă de influențe, dincolo de ceea ce vedem. Viziunea continuă până în vremea sfârșitului, o vreme de strâmtorare, când se va ridica „marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău” (12:1).

Scena 9: la întoarcerea din robie

Într-o notă ce seamănă cu cearta pe trupul lui Moise ni se prezintă și situația marelui-preot Iosua, din vremea întoarcerii din robia babiloniană. Scena e prezentată în cartea lui Zaharia capitolul 3 și ni-l arată pe Satana stând la dreapta omului, pârându-l de nedesăvârșirile lui înaintea Îngerului Domnului. Cel mai strălucitor dintre oameni este aici îmbrăcat în haine murdare. Iar Domnul îi dă câștig de cauză omului credincios înaintea lui Satana. Încă o dată, profeția indică spre Odrasla, făgăduința din Eden, Cel care va zdrobi capul șarpelui.

Scena 10: din viața lui Isus

Încă de la naștere Domnul a fost asaltat de puterile întunericului. Prin mâna lui Irod I s-a căutat moartea (Matei 2:13). Totuși în Apocalipsa 12:5 întâlnim ideea că balaurul era de fapt cel care căuta să înghită pruncul. Există o luptă în sfera invizibilă, care se poate percepe totuși și la nivelul nostru, omenesc. Important este să nu ne lăsăm păcăliți, să credem că un Irod, un Hitler sau vreun alt viitor Antihrist lucrează cu de la sine putere.

În ispitirea din pustie se regăsește poate cel mai clar lupta aceasta: diavolul apare în persoană (Matei 4:3), are loc un dialog între cei doi, citate din Biblie, deplasări supranaturale (munte, Matei 4:5; templu, Luca 4:9) sau viziuni („într-o clipă”, Luca 4:5). În final diavolul este îndepărtat și apar îngeri care slujesc (Matei 4:11).

Proiectată în diverse situații, scena de aici se repetă de nenumărate ori în timpul întregii slujiri a Domnului Hristos: demonii se tem că Isus a venit să îi prăpădească (Luca 4:34); Isus eliberează o femeie ținută legată de Satana (Luca 13:16); demonii sunt siguri de o luptă în care ei pierd, dar se tem că a început „înainte de vreme” (Matei 8:29); uimirea ucenicilor că „chiar și dracii ne sunt supuși în Numele Tău” precum și observația Domnului cu privire la căderea lui Satana (Luca 10:17-18).

Scena 11: schimbarea la față

În timp ce poporul așteaptă un Mesia care să-i scape de romani – deci bătălie omenească –, Isus știe că a venit ca un Mesia care să-i scape pe oameni de Satana. Pentru ucenici este nevoie de o altfel de prezentare a lui Isus, în deplină slavă: „dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-Se unde era mai înainte?” (Ioan 6:62). Așa că are loc o descoperire care-i lasă muți pe apostoli – schimbarea la față (vezi Matei 17). Un aspect foarte important este că, pe lângă Tatăl, care vorbește direct din ceruri, celelalte două persoane care apar în scenă sunt Moise și Ilie (le-am discutat mai devreme). Iar acești doi oameni ai credinței „vorbeau despre sfârșitul Lui, pe care avea să-l aibă în Ierusalim” (Luca 9:31). Așadar un plan de mântuire care să fie dus până la capăt. Nu este de mirare că Isus spune: „acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară” (Ioan 12:31).

Scena 12: bătăliile din ultimele zile ale lui Isus

În Ghetsimani, într-o luptă teribilă de acceptare a planului lui Dumnezeu („chin ca de moarte”; Luca 22:44), Isus a fost întărit de un înger (v. 43). La momentul arestării, când a părut că se încinge o luptă cu săbii (Matei 26:51), Domnul i-a vorbit bătăiosului Petru despre o altă realitate: „crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri?” (v. 53). În discuția cu Pilat, care se temea că Isus îi ia împărăția, Domnul spune: „Dacă ar fi împărăția Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat…” (Ioan 18:36). La momentul învierii, un înger își face apariția, coborând din cer, prăvălind piatra de la ușa mormântului și făcându-i pe străjeri să tremure de frică și apoi să rămână ca niște morți (Matei 28:2-4). Mesajul lui – „căutați pe Isus, care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat!”

Noi cei din generația aceasta

Starea lumii de azi este una de manipulare din partea diavolului. Apostolul Pavel scrie: „Erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării” (Efeseni 2:1-2).

Dar am fost chemați la o altfel de viață, conștientizând alte realități. „Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos (prin har sunteți mântuiți)” (v. 3-5).

Finalul planului de mântuire, revenirea la situația descrisă în Iov 38, când fiii lui Dumnezeu strigă de bucurie: „El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Isus ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului Său, în bunătatea Lui față de noi în Hristos Isus.” (v. 6-7).

Apostolul Petru scrie și el despre Satana în cuvinte clare: „Fiţi treji, şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă tîrcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să înghită” (1 Petru 5:8).

Cât mai suntem încă pe acest pământ, știm că „noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești” (Efeseni 6:12). Iată armele marii lupte: adevărul, neprihănirea, Evanghelia păcii, credința, mântuirea, sabia – Cuvântul lui Dumnezeu (v. 13-17)

Pentru că „ei l-au biruit [pe Satana] prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturisirii lor” (Apocalipsa 12:11).

Geneza 1 și 2 – un paralelism uluitor

Doukhan1În teza sa de doctorat, susținută la Andrews University, Jacques Doukhan arată un paralelism uimitor între primele două capitole ale cărții Geneza. Merită să recitești primele pagini ale Scripturii și să te lași cucerit de o oglindire inspirată. Eu am aflat dintr-o altă lucrare monumentală, The Flame of Yahweh, a lui Richard Davidson, unde acesta punctează (bazându-se pe „paralelismul structural literar precis” demonstrat de Doukhan) ideea că sabatul și familia au fost punctele culminante ale raportului creației.

 

Corespondențe între Geneza 1 și Geneza 2

 

Geneza 1

(1:1–2:4a)

 

Geneza 2

(2:4b-25)

Introducere

1:1-2

 

Introducere

2:4b-6

1. Lumină/întuneric

(1:3-5)

 

1. Omul/țărână

(2:7)

2. Firmamentul din ceruri

(1:6-8)

 

2. Grădina de pe pământ

(2:8)

3. Apă și pământ, plante

(1:9-13)

 

3. Plante, apă și pământ

(2:9-15)

4. Luminătorii care separă zilele, anotimpurile

(1:14-19)

 

4. Pomul cunoștinței binelui și răului, separat de alți pomi

(2:16-17)

5. Prima creație a vieții animale

(1:20-23)

5. Prima grijă cu privire la crearea unui ajutor de viață  pentru om

(2:8)

 

6. Crearea animalelor și a omului, continuare

(1:24-31)

 

6. Grija pentru un ajutor pentru om, continuare

(2:19-22)

7. Un model

(2:1-3)

a. încheierea procesului

b. implicarea divină

c. separarea sabatului

d. binecuvântarea sabatului

 

7. Un model

(2:23-24)

a. încheierea procesului

b. implicarea divină

c. separarea cuplului de părinți

d. unitatea cuplului

Concluzie

(2:4a)

 

Concluzie

(2:25)

 

Lucrarea lui Doukhan a fost publicată în anul 1978 la Andrews University Press sub titlul „The Genesis Creation Story: its literary structure”, în volumul 5 al Andrews University Seminary Doctoral Dissertation Series. Una dintre cele mai prețioase reacții pe marginea perspectivei lui Doukhan vine din partea reputatului profesor Duane A. Garrett:

„Cu siguranță că teoria lui Doukhan… are un merit deosebit. El a demonstrat că în structura și mesajul din Geneza 1-2 este un grad de unitate așa cum nu s-a confirmat niciodată mai înainte. Paralelele pe care le indică între cele două introduceri au o forță aparte. În plus, paralelele pe care le descrie între cele două secțiuni 7 sunt decisive. Mulțumită în special lucrării lui Doukhan, este imposibil să mai citim acum capitolele Geneza 1 și Geneza 2 ca fiind două texte fără legătură între ele, puse unul în contrast cu celălalt.” (D. A. Garrett, „Rethinking Genesis”)

Taine din Scripturi

O introducere la Adevăr pentru viață

CaptureDacă ați visat vreodată la comori, vă împărtășim o taină: știm o comoară foarte aproape!… Uitată în cufărul cel vechi, dacă ar fi scoasă la lumină ar umple ungherele sufletului și viața întreagă. Rămâne de găsit cheia…

Creștini în România, ne socotim fericiți moștenitori ai credinței propovăduite pe meleagurile noastre de sfântul apostol Andrei, cel dintâi chemat de Iisus Hristos. Adevărul nu ne-a fost predicat cu sabia, dar a fost apărat cu viața de sfinți martiri. După schismele din creștinism, am reușit încă de la început, și înaintea altora, conviețuirea frățească a mai multor credințe. Și n-am avut parte de sângeroasele cruciade pe la noi. Iar dacă acum, în Occident, a fi creștin practicant este uneori împotriva curentului cultural, în România încă pășim fericiți pe calea către Hristos.

IMG_20150807_101943S-ar zice că stăm bine – ținem credința în suflet și ne închinăm în biserici care prin turlele lor domină orizontul satelor și orașelor. Ştim deja tot ce am pomenit pentru o dreaptă credință. Și totuși, ceva parcă lipsește. Nu putem închide ochii la ce e în jurul nostru: tulburări, nefericire, uneori de-a dreptul disperare. Bisericile sunt tot mai goale și lipsite de tineri, mulți credincioși sunt mereu săraci și îndatorați, familiile se destramă într-o lume străină, plină de înșelări și deșertăciuni. Dacă am ști taina comorii… dacă am avea cheia…

Iisus ne-a spus: „Veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi.” Iar în altă parte: „Cuvântul Tău este adevărul.” Aflăm deci taina: luând cheia credinței, deschidem paginile Sfintelor Scripturi și descoperim comoara – Adevărul lui Dumnezeu. Acesta este aproape de noi, deoarece Iisus a spus că El este „Calea, Adevărul și Viața”. Deci, Adevărul pentru viață din cartea de față nu este o învățătură, ci o Persoană – Iisus Hristos. Astfel, cititorul va urmări Adevărul în acțiune: cum S-a închinat El Tatălui, când și de ce a coborât în apele Iordanului pentru botez, ce a avut de spus despre mâncare, sfințire, odihnă, moarte, sfârșitul lumii și viața veacului ce va să vie.

IMG_20150807_102023Iată de ce o nouă carte de credință! Pentru că e de-a pururi o fericită osteneală să cauți mai mult în aflarea Celui ce știe toate lucrurile. Urcând spre izvorul curat al creștinismului, am cercetat lumina descoperită în Biblie la sfinții apostoli și în primele generații de creștini. Am preferat să cităm din belșug din Sfânta Scriptură, căci aici este adevărul lui Dumnezeu. Fiecare capitol al acestei cărți a fost scris de un binevestitor cu studii aprofundate în teologie. Am apelat și la multe cărți care poartă binecuvântări ale mai-marilor neamului nostru. Ici-colo, unde cuvintele din Patristică sau din duhovnici contemporani s-au potrivit prea bine, n-am pregetat să le cităm, arătând că, deși gândim la fel, recunoaștem că lor li s-a dat mai mult har. Conținutul cărții a fost îmbogățit de un comitet redacțional, textul bucurându-se de o lectură suplimentară din partea unor cunoscători experimentați ai Scripturii, inclusiv de consultanții Centrului pentru Studii Răsăritene.

IMG_20150807_101959Urmărind descoperirea unei Persoane, o astfel de carte nu ar fi fost completă fără exemplificarea unei vieți de om care s-a întâlnit personal cu Adevărul. În ultimul capitol veți regăsi o dovadă vie că tainele Scripturii sunt adevărate și ne îndeamnă frumos pe calea credinței. Avem marea bucurie de a vă împărtăși experiența cunoașterii lui Dumnezeu, așa cum a avut loc în viața unui cercetător științific al Academiei Române.

Adevăr pentru viață este o carte-document care-și conduce cititorul de la primele izvoare istorice ale creștinismului până la crezurile și practicile religioase ale societății românești de astăzi. Ușor de parcurs, dar pe alocuri lăsându-te pe gânduri, cartea răscolește trecutul uitat al Bisericii și pune totul față în față cu Sfintele Scripturi. De aici adună și oferă un mănunchi de taine incredibile și totuși simple, cuvinte și fapte străvechi, dar foarte actuale.

Fericiți cititorii care se străduiesc să descopere taine din Scripturi!

Editori, Daniel Brînzan și Christian Sălcianu

Născut de sus (from The Message)

În gruparea fariseilor era un om pe nume Nicodim, un lider proeminent între evrei. Într-o seară, târziu, a venit să-l vadă pe Isus și i-a spus: „Rabbi, știm cu toții că ești un învățător direct de la Dumnezeu. Nimeni nu ar putea face toate lucrurile acestea, care arată spre Dumnezeu, care-l descoperă pe Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu ar fi implicat în asta.”

isus-nicodimIsus i-a zis: „Ai absolută dreptate. Uite ce-ți spun: Dacă un om nu este născut de sus, îi este imposibil să vadă spre ce arăt eu – spre împărăția lui Dumnezeu.”

Nicodim a întrebat: „Cum e posibil să se mai nască un om din moment ce s-a născut deja și acum e om mare? Nu poți intra din nou în pântecele mamei și să te naști din nou. De fapt, ce vrei să spui prin cuvintele astea, ‘născut de sus’?”

Isus a răspuns: „Nu ești atent. Hai să-ți mai zic o dată. Dacă un om nu se lasă modelat de această creație ca la începuturi – o creație în care ‘duhul se mișcă pe deasupra apelor’, în care nevăzutul mișcă văzutul, un botez într-o nouă viață – nu este posibil să intre în împărăția lui Dumnezeu. Când te uiți la un nou-născut, ce vezi aia e: un trup pe care-l poți vedea, pe care-l poți pipăi. Dar omul care ia naștere dinăuntru este modelat de ceva ce nu poți vedea, ce nu poți atinge – de către Duhul – și devine un suflet viu.

Așa că să nu fi surprins când îți zic: trebuie să fii ‘născut de sus’ – cu alte cuvinte, nu din lumea asta. Știi foarte bine cum bate vântul: când într-o parte, când în alta. Îl auzi vâjâind printre copaci, dar habar n-ai de unde vine și încotro o ia după aceea. Așa e cu oricine este ‘născut de sus’ de vântul lui Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu.”

Nicodim a întrebat: „Ce vrei să spui cu asta? Cum are loc așa ceva?”

Isus a răspuns: „Tu ești un învățător respectat în Israel și nu știi lucrurile astea de bază? Ascultă cu atenție. Căci ce îți spun e adevăr adevărat. Ce-ți spun e doar ceea ce știu din proprie experiență; dau mărturie numai despre lucrurile pe care le-am văzut cu ochii mei. Nu e nimic la mâna a doua, nu e din auzite. Și tu, în loc să iei lucrurile ca atare, să le accepți, o dai la întors cu alte întrebări. Dacă îți spun lucruri care sunt clare ca lumina zilei și nu mă crezi, la ce folos să-ți spun despre lucruri pe care nu le vezi, despre lucrurile lui Dumnezeu?

Nimeni nu a urcat în prezența lui Dumnezeu cu excepția Unuia, care a coborât din acea Prezență, Fiul omului. După cum Moise a înălțat șarpele în pustiu, astfel încât oamenii să poată avea ceva la care să se uite și apoi să creadă, la fel trebuie să fie înălțat și Fiul omului – și oricine privește spre el, plin de încredere, așteptător, va câștiga viața adevărată, viața veșnică.”

(Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetele 1-15, versiunea The Message)

Biblia pentru kindle

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-man-reaching-Biblia pentru kindle este un proiect editorial prin care oferim cititorilor un text al Bibliei într-o formatare cât mai simplă. Textul a fost păstrat integral, fiind eliminate toate intertitlurile, notele de subsol, trimiterile. În formatarea actuală singurele repere sunt cuprinsul, capitolele cărților biblice, versetele în format superscript și împărțirea intuitivă pe paragrafe.

Textul Bibliei folosit aici este traducerea Dumitru Cornilescu, ediția revizuită ortografic publicată de Asociația Biblică Română Casa Bibliei în Biblia de studiu (2014).

Proiectul este în desfășurare. Cărțile Bibliei deja pregătite sunt enumerate în Cuprins. Acestora se vor adăuga, în timp, toate celelalte cărți ale Bibliei.

BpKDescarcă fișierul actualizat de pe GoogleDrive.

Ultima modificare – 13 aprilie: au fost adăugate cărțile Marcu, Romani, 1 Corinteni, 2 Corinteni, Apocalipsa.

NT e aproape gata! 

Pentru orice erori găsite, detalii despre fișier, îmbunătățiri ale acestuia sau ajutor efectiv, scrieți la adresa:

christian.salcianu@gmail.com