Test din legea lui Dumnezeu

 1. Cum au fost aduse pentru prima oară cele Zece Porunci la cunoștința poporului Israel?
  a. scrise pe table de piatră
  b. rostite de Dumnezeu
  c. citite de Moise
 2. Despre cine spune Scriptura că „se va încumeta să schimbe vremurile și legea”?
  a. Antihristul
  b. cornul cel mic
  c. papa de la Roma
 3. Ce a făcut Domnul Hristos legii lui Dumnezeu când a spus în Predica de pe Muntele Fericirilor: „ați auzit că s-a zis celor din vechime […] dar Eu vă zic […]”
  a. a anulat legea
  b. a aprofundat legea
  c. a corectat legea
 4. Noi credem că cele Zece Porunci au fost cunoscute înainte de Sinai. Poți nota mai jos trei ocazii prin care să dovedești păzirea/încălcarea unora dintre cele Zece Porunci?
  a.
  b.
  c.
 5. Explică cum înțelegi versetul următor scris de Pavel: „Hristos este sfârșitul legii.”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Completează cuvintele lipsă din pasajul de mai jos, scris de Ioan:

Prin aceasta știm că Îl  _ _ _ _ _ _ _ _ _ , dacă păzim poruncile Lui. Cine zice: „ _ _      _ _ _ _ _ _ ” şi nu păzeşte poruncile Lui, este  _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ , şi adevărul nu este în el. Dar cine păzeşte Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ; prin aceasta ştim că suntem în El.  Cine zice că rămâne în El, trebuie să  _ _ _ _ _ _ _ _  şi el cum a  _ _ _ _ _  Isus.

 1. Unde „stă scris” adevărul de mai jos:

„Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele”

________________________________

 1. Care sunt cele două caracteristici finale ale poporului lui Dumnezeu? (Apocalipsa 12:17, 14:12)
  1.
  2.
 2. Cine a zis „Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om.”

________________________________

 1. Prin ce poruncă poți sintetiza întreaga lege?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Matei 7:12; Galateni 5:14; Iacov 2:8)

Reclame